تحلیل روش طراحی کیشو کوروکاوا از دیدگاه نظریه پردازان

مقاله “ تحلیل روش طراحی کیشو کوروکاوا از دیدگاه نظریه پردازان

نویسندگان

محمدرضا صارمی ؛ نسیم خانلو

منتشر شده در کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری با محوریت پژوھش ھای نیاز محور (مشهد – موسسه فراز انديشان دانش بين الملل) (سال ۱۳۹۴ شمسی)

چکیده

در معماری امروز بررسی و واکاوی آثار معماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسی از نظر تئوری و و روش های طراحی باعث فهم هرچه بیشتر روند شکل گیری فرم و طرح می شود. از این رو فهمیدن این روند باعث راهنمایی معماران دیگر و ایجاد خلاقیت در آنان می گردد. در مقاله دو اثر از معمار پست مدرن معاصر به نام کیشو کوروکاوا با شیوه تحلیلی–توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. این دو اثر برج کپسولی ناکاگین و موزه نشنال آرت ژاپن می باشد. دلیل انتخاب این دو اثر با کاربری هتل و موزه این است که هتل دارای ویژگی کاربردی تری و موزه دارای ویژگی فرمال تری است. با بررسی دو اثر کاربردی و فرمال به روش تحلیلی–توصیفی می توان به خط فکری معمار دسترسی پیدا کرد تا بتوان طبق نظر نطریه پردازان به ویژگی طراحی آنان پی برد. با بررسی های انجام شده در این مقاله مشخص شد روش کوروکاوا از نظر مک گینتی کاربردگرا و استعاره ای می باشد.

واژگان کلیدی:

روش طراحی ؛ کیشو کوروکاوا ؛ کاربردگرا ؛ استعاره ای ؛ مک گینتی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *