مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه مدولار

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه مدولار... ادامه مطلب »
طرح‌ های جدید مطالعاتی و پژوهشی موردنیاز سازمان زیباسازی شهر تهران

طرح‌ های جدید مطالعاتی و پژوهشی موردنیاز سازمان زیباسازی شهر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب مجریان... ادامه مطلب »
فراخوان دیوارنگاری «دیوارهای کوچک شهر من»

فراخوان دیوارنگاری «دیوارهای کوچک شهر من»

با توجه به تجربه موفق بخش «دیوارهای کوچک شهر من» در طی دو... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای نابینایان

مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای نابینایان

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای سفر به ماه

مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای سفر به ماه

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای... ادامه مطلب »

مسابقه بین المللی طراحی پیاده راه النتیجو پرتغال

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی پیاده راه النتیجو... ادامه مطلب »