مسابقه بین المللی طراحی خانه پرنده

مسابقه بین المللی طراحی خانه پرنده

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی خانه پرنده تاریخ... ادامه مطلب »
هشتم نوامبر ؛ روز جهاني شهرسازي 2019 میلادی

هشتم نوامبر ؛ روز جهاني شهرسازي ۲۰۱۹ میلادی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : هشتم نوامبر در سال ۱۹۴۹ میلادی توسط پرفسور کارلوس... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری بیست و چهار ساعته سایه روشن

مسابقه بین المللی معماری بیست و چهار ساعته سایه روشن

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری بیست و چهار... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری پیوند شهر

مسابقه بین المللی معماری پیوند شهر

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری پیوند شهر تاریخ... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی اقامتگاه توریستی روستایی

مسابقه بین المللی طراحی اقامتگاه توریستی روستایی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی اقامتگاه توریستی روستایی... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی پمپ بنزین آینده

مسابقه بین المللی طراحی پمپ بنزین آینده

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی پمپ بنزین آینده... ادامه مطلب »