معرفی برگزیدگان جایزه معمار ۹۸

جایزه معمار هر ساله به برترین طراحان معماری ساختمان های کشور به لحاظ... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی اشعار یک معمار مدرن

مسابقه بین المللی اشعار یک معمار مدرن

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی اشعار یک معمار مدرن... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی اتاق مطالعه قابل حمل

مسابقه بین المللی طراحی اتاق مطالعه قابل حمل

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی اتاق مطالعه قابل... ادامه مطلب »
استفاده از گوگرد مذاب در ترکیب بتن مریخی و ساختمان سازی در سیاره سرخ

استفاده از گوگرد مذاب در ترکیب بتن مریخی و ساختمان سازی در سیاره سرخ

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : گروهی از دانشمندان دانشگاه شمال غربی شیکاگو... ادامه مطلب »

مسابقه بین المللی طراحی موزه هنر فلورانس

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی موزه هنر فلورانس... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی فضا های اداری هند

مسابقه بین المللی طراحی فضاهای اداری هند

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی فضاهای اداری هند... ادامه مطلب »