طراحی کتابفروشی بزرگ شهر شی آن توسط توکومو ایکه گای

طراحی کتابفروشی بزرگ شهر شی آن توسط توکومو ایکه گای

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : شهر شی آن (مرکز استان شانشی) در... ادامه مطلب »
شهر چوبی تورنتو ؛ یک شهر با ماهیت آزمایشگاه

شهر چوبی تورنتو ؛ یک شهر با ماهیت آزمایشگاه

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : پروژه شهر چوبی تورنتو که بر اساس طرح... ادامه مطلب »
طراحی ساختمان QRC West در شهر تورنتوی کانادا

طراحی ساختمان QRC West در شهر تورنتوی کانادا

ساختمان QRC West یا با نام کامل Queen Richmond Center West ساخت و... ادامه مطلب »
دانلود شماره بهار 1398 فصلنامه علمی-تخصصی انجمن طراحان شهری ایران

دانلود شماره بهار ۱۳۹۸ فصلنامه علمی-تخصصی انجمن طراحان شهری ایران

فصلنامه علمی-تخصصی انجمن طراحان شهری ایران سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۸   صاحب... ادامه مطلب »
دانلود مقالات شماره فروردین 1398 نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر

دانلود مقالات شماره فروردین ۱۳۹۸ نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر

نشریه دو زبانه (فارسی و انگلیسی) و علمی-پژوهشی “باغ نظر” در زمینه پژوهش... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری طراحی برج مراقبت فلامینگو ابوظبی

مسابقه بین المللی معماری طراحی برج مراقبت فلامینگو ابوظبی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری طراحی برج مراقبت... ادامه مطلب »