تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نظام سنتی شهرهای ایران با الگوهای مشابه (جایگزین) دوره معاصر

تبیین سلسله‌ مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس

مقاله “تبیین سلسله‌ مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس“ نویسندگان... ادامه مطلب »
شماره تابستان 1398 فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز منتشر شد

شماره تابستان ۱۳۹۸ فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز منتشر شد

فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز (سال پنجم، شماره ۲ (پیاپی: ۱۵)، نسخه ی تابستان... ادامه مطلب »
تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نظام سنتی شهرهای ایران با الگوهای مشابه (جایگزین) دوره معاصر

گمانه زنی باستان شناسی و مطالعات مقدماتی به منظور حفاظت و استحکام بخشی ایوان غربی تخت سلیمان

مقاله “گمانه زنی باستان شناسی و مطالعات مقدماتی به منظور حفاظت و استحکام... ادامه مطلب »
راهنمای نصب درست اثر هنری به دیوار

راهنمای نصب درست اثر هنری به دیوار

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : خانه‌ ای که با آثار هنری آراسته و تزئین شده‌... ادامه مطلب »
شماره جدید گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران شماره تابستان 1398 منتشر شد

شماره تابستان ۱۳۹۸ گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران منتشر شد

گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران شماره ۲، تابستان ۹۸، ۸۸ صفحه  ... ادامه مطلب »
تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نظام سنتی شهرهای ایران با الگوهای مشابه (جایگزین) دوره معاصر

بررسی کتیبه های برج سه گنبد و مسجد جامع ارومیه

مقاله “بررسی کتیبه های برج سه گنبد و مسجد جامع ارومیه“ نویسندگان عبدالله... ادامه مطلب »