کوچه نهم منتشر شد | توانمندسازی: پیرامون توانمندسازی اجتماعات محلی

مجله کوچه (مجله کوچه باغ هنر و اندیشه | مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری) (شماره ۹، اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ شمسی) به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری مرتضی... ادامه مطلب »

شماره دوم فصلنامه تخصصی معماری، مرمت و شهرسازی رف (پاییز ۱۴۰۰) منتشر شد

شماره دوم فصلنامه تخصصی معماری، مرمت و شهرسازی رف (پاییز ۱۴۰۰) به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی الهام اسفندیاری فرد و به سردبیری علیرضا رازقی منتشر شد! نشریه ی معماری، مرمت و... ادامه مطلب »

کوچه ششم منتشر شد | در چنگال قانون؛ پیرامون قوانین ساخت‌ و ساز، مرز میان قانون، قانون‌ شکنی و قانون‌ مداری

مجله کوچه (مجله کوچه باغ هنر و اندیشه | مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری) (شماره ۶، تابستان ۱۴۰۰ شمسی) به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری مرتضی خیاط پور... ادامه مطلب »

فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز شماره بهار ۱۴۰۰ منتشر شد

فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز شماره بهار ۱۴۰۰ (سال هفتم، شماره ۱ (پیاپی: ۲۳)) به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر امیرحسین یوسفی و به سردبیری دکتر میلاد فتحی منتشر شد! شکل گیری... ادامه مطلب »

نخستین شماره نشریه معماری، مرمت و شهرسازی رف منتشر شد

نخستین شماره نشریه معماری، مرمت و شهرسازی رف ، به مدیر مسئولی الهام اسفندیاری فرد و سردبیری علیرضا رازقی (و به شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۵۹۲۹) در تابستان ۱۴۰۰... ادامه مطلب »

کوچه پنجم منتشر شد | فرمآلیسم: پیرامون فرم و فرمالیسم انتقادی در معماری و طراحی شهری

مجله کوچه (مجله کوچه باغ هنر و اندیشه | مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری) (شماره ۵، بهار ۱۴۰۰ شمسی) با موضوع “ فرمآلیسم: پیرامون فرم و فرمالیسم انتقادی در... ادامه مطلب »