تحلیلی بر گونه شناسی کیچ در بناهای معاصر ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)

ارزیابی شرایط متغیرهای موثر بر آسایش بصری نوری در فضاهای آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

مقاله تحلیلی بر گونه شناسی کیچ در بناهای معاصر ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)

نویسندگان

علیرضا تغابنی ؛ علی اکبر صارمی

منتشر شده در فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر (دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶ شمسی)

چکیده

معماری کیچ ، یکی از انواع آفت ‌ها در حرکت ‌های خلاق به شمار می ‌رود که شناختن آن و گونه شناسی این نوع معماری و بازشناسی و ریشه ‌یابی آن در معماری امروز، ما را به شناخت بهتری از خود و روش ‌هایمان می ‌رساند.

هدف از انجام این پژوهش، تحلیلی بر گونه شناسی کیچ در بناهای معاصر ایران و شناسایی معیارها و مشخصه ‌های این معماری در ایران است. در این راستا، ۱۵۰ بنایی که از نظر مردم و مشاورین املاک، پروژه ‏های شاخص معماری قلمداد می‏ شدند، انتخاب ‌شده و مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به اینکه نما، بیرونی‏ ترین تظاهر معماری و بهترین وجه بنا برای آزمون شاخصه ‏های کیچ است، نما‏های این بناها از سه جنبه ایده و شکل و جزییات مورد مقایسه با شاخصه ‌های کیچ قرار گرفتند. روش این پژوهش، تئوری برخاسته از زمینه است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این شاخصه‏ ها، در سه گونه کیچ های سبکی، الگویی، مصالح و جزییات قابل تبیین است.

واژگان کلیدی:

معماری کیچ ؛ کیچ سبکی ؛ کیچ الگویی ؛ کیچ مصالح و جزئیات ؛ معاصر

 

تحلیلی بر گونه شناسی کیچ در بناهای معاصر ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *