رد پای معماران خارجی در ایران ؛ یورن اوتزان و طراحی ساختمان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : یورن اوتزان (Jørn Utzon) ، معمار دانمارکی (متولد ۹ آوریل سال ۱۹۱۸ میلادی در شهر کپنهاگ – درگذشته ۲۹ نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی در کپنهاگ) فارغ التحصیل آکادمی هنرهای... ادامه مطلب »
تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

خوانش هندسه پنهان در شهر تاریخی و تاثیر تحول مدرن بر آن؛ نمونه موردی: سبزه میدان تهران

مقاله “ خوانش هندسه پنهان در شهر تاریخی و تاثیر تحول مدرن بر آن؛ نمونه موردی: سبزه میدان تهران “ نویسندگان محمدرضا پورزرگر ؛ حامد عابدینی منتشر شده در فصلنامه علمی نقش جهان (دانشگاه تربیت... ادامه مطلب »
تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

تاثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران

مقاله “ تاثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران “ نویسندگان سید امیر منصوری ؛ مریم محسنی مقدم منتشر شده در فصلنامه علمی – ترویجی منظر (پژوهشکده نظر) (دوره ۹، شماره ۴۱،... ادامه مطلب »
تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

تبیین مدل محله فرهنگی در بافت های تاریخی برای توسعه اقتصاد و حضور صنایع خلاق (مورد پژوهشی: خیابان لاله ‌زار تهران)

مقاله “ تبیین مدل محله فرهنگی در بافت های تاریخی برای توسعه اقتصاد و حضور صنایع خلاق (مورد پژوهشی: خیابان لاله‌زار تهران)‌ “ نویسندگان مرجان خان محمدی ؛ محمود قلعه نوئی ؛ محمد... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

مقاله “ مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران) “ نویسندگان سکینه معروفی منتشر شده در فصلنامه علمی گفتمان طراحی شهری؛ مروری بر ادبیات و نظریه های... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

امکان سنجی پیاده سازی مفهوم مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مرمت ساختمان های تاریخی شهر تهران

مقاله “ امکان سنجی پیاده سازی مفهوم مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مرمت ساختمان های تاریخی شهر تهران “ نویسندگان روژانو محمدزاده ؛ محمدحسین محمودی ساری ؛ بهنود برمایه ور منتشر شده... ادامه مطلب »