طراحی منظر خیابان بروکفیلد ؛ تبدیل گذرگاه به درنگ گاه

طراحی منظر خیابان بروکفیلد ؛ تبدیل گذرگاه به درنگ گاه

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : شهر پرت بزرگترین شهر غرب استرالیا است و یکی از مراکز تجاری و گردشگری این کشور به شمار می رود. خیابان بروکفیلد یکی از محل های... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی برج دیده وری KURGi

مسابقه بین المللی طراحی برج دیده وری KURGi

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی برج دیده وری KURGi تاریخ ثبت نام : ۱۷  اسفند ماه سال ۱۳۹۸ شمسی آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۶ تیر ماه سال ۱۳۹۹ شمسی زبان... ادامه مطلب »
100 درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم (بخش اول)

۱۰۰ درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم (بخش چهارم)

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : ۱۰۰ درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم تجربه ها و توصیه های Joe Clancy (معمار منظر ایرلندی) است که بر اساس یافته های خود پس... ادامه مطلب »
100 درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم (بخش اول)

۱۰۰ درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم (بخش سوم)

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : ۱۰۰ درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم تجربه ها و توصیه های Joe Clancy (معمار منظر ایرلندی) است که بر اساس یافته های خود پس... ادامه مطلب »
100 درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم (بخش اول)

۱۰۰ درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم (بخش دوم)

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : ۱۰۰ درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم تجربه ها و توصیه های  Joe Clancy (معمار منظر ایرلندی) است که بر اساس یافته های خود... ادامه مطلب »
100 درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم (بخش اول)

۱۰۰ درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم (بخش اول)

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : ۱۰۰ درس که از تحصیل در معماری منظر آموختم تجربه ها و توصیه های Joe Clancy (معمار منظر ایرلندی) است که بر اساس یافته های خود پس از چهار... ادامه مطلب »