فهم تجربه زیسته دوچرخه سواری در شهر تهران (یک مطالعه خود مردم نگارانه)

بررسی تاثیر پذیری مفهوم خانه از تحولات کالبدی آن در دوران معاصر در شهر تهران

مقاله ” بررسی تاثیر پذیری مفهوم خانه از تحولات کالبدی آن در دوران معاصر در شهر تهران “ نویسندگان آزاده آقالطیفی ؛ عیسی حجت منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا – معماری و... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران)

مقاله “روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران)“ نویسندگان سیده صدیقه میرگذار لنگرودی، ویدا نوروز برازجانی، بهروز منصوری، محمد ضیمران منتشر شده در نشریه علمی باغ... ادامه مطلب »