بازخوانی «الگوی فضای میانی» در معماری ایران زمین

مقاله “ بازخوانی «الگوی فضای میانی» در معماری ایران زمین “ نویسندگان علی‌محمد رنجبر کرمانی ؛ امیر ملکی منتشر شده در دوفصلنامه مطالعات معماری ايران (دانشگاه کاشان) (دوره ۶، شماره ۱۱، بهار و تابستان... ادامه مطلب »
تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

ارزیابی فرآیند مسیریابی با استفاده از روش چیدمان فضا در موزه و آرامگاه کاشف السلطنه لاهیجان

مقاله “ ارزیابی فرآیند مسیریابی با استفاده از روش چیدمان فضا در موزه و آرامگاه کاشف السلطنه لاهیجان “ نویسندگان سیده فائزه میراعلمی ؛ حسین صفری منتشر شده در فصلنامه آرمانشهر (نشریه علمی معماری،... ادامه مطلب »
نگاهی به طراحی آرامگاه های محسن فروغی

نگاهی به طراحی آرامگاه های محسن فروغی

محسن فروغی دومین فرزند محمدعلی فروغی (ذکاالملک) است که در ۲۳ اردیبهشت سال ۱۲۸۶ در تهران به دنیا آمد. او بعد از گذراندن تحصیلات ابتدائی، به مدت هفت سال در دارالمعلمین مرکزی... ادامه مطلب »