مسابقه بین المللی معماری بیست و چهار ساعته سایه روشن

مسابقه بین المللی معماری بیست و چهار ساعته سایه روشن

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری بیست و چهار ساعته سایه روشن تاریخ ثبت نام : ۲۳ آذر ۱۳۹۸ تاریخ ارسال آثار : ۲۴ آذر ۱۳۹۸ زبان :... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری پیوند شهر

مسابقه بین المللی معماری پیوند شهر

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری پیوند شهر تاریخ ثبت نام : ۹ بهمن ۱۳۹۸ تاریخ ارسال آثار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ زبان : انگلیسی موقعیت : کانسپت... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی اقامتگاه توریستی روستایی

مسابقه بین المللی طراحی اقامتگاه توریستی روستایی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی اقامتگاه توریستی روستایی تاریخ ثبت نام : ۲۷ دی ۱۳۹۸ تاریخ ارسال آثار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ زبان : انگلیسی موقعیت :... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی پمپ بنزین آینده

مسابقه بین المللی طراحی پمپ بنزین آینده

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی پمپ بنزین آینده تاریخ ثبت نام : ۱۰ آذر ۱۳۹۸ تاریخ ارسال آثار : ۱۰ آذر ۱۳۹۸ زبان : انگلیسی موقعیت :... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی اشعار یک معمار مدرن

مسابقه بین المللی اشعار یک معمار مدرن

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی اشعار یک معمار مدرن تاریخ ثبت نام : ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تاریخ ارسال آثار : ۲۷ آذر ۱۳۹۸ زبان : انگلیسی موقعیت :... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی اتاق مطالعه قابل حمل

مسابقه بین المللی طراحی اتاق مطالعه قابل حمل

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی اتاق مطالعه قابل حمل تاریخ ثبت نام : ۲۶ مهر ۱۳۹۸ تاریخ ارسال آثار : ۳۴ آبان ۱۳۹۸ زبان : انگلیسی موقعیت... ادامه مطلب »