مسابقه بین المللی طراحی خانه درختی

مسابقه بین المللی طراحی خانه درختی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی خانه درختی تاریخ ثبت نام : ۱ تیر ۱۳۹۹ تاریخ ارسال آثار : ۴ تیر ۱۳۹۹ زبان : انگلیسی، ایتالیایی موقعیت :... ادامه مطلب »

مسابقه ایده های بین المللی معماری پاندمیک

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه ایده های بین المللی معماری پاندمیک تاریخ ثبت نام : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ تاریخ ارسال آثار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ زبان : انگلیسی موقعیت :... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی مفهومی سالن چند منظوره بانیا لوکا

مسابقه بین المللی طراحی مفهومی سالن چند منظوره بانیا لوکا

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی مفهومی سالن چند منظوره بانیا لوکا تاریخ ثبت نام : ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ تاریخ ارسال آثار : ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ زبان : انگلیسی... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری برای دنیای تغییر یافته

مسابقه بین المللی معماری برای دنیای تغییر یافته

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری برای دنیای تغییر یافته تاریخ ثبت نام : ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ تاریخ ارسال آثار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ زبان : انگلیسی موقعیت... ادامه مطلب »

مسابقه بین المللی ایده پردازی مرکز مسکونی سبز مکزیک

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی ایده پردازی مرکز مسکونی سبز مکزیک تاریخ ثبت نام : ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ تاریخ ارسال آثار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ زبان : انگلیسی... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی خانه پرنده

مسابقه بین المللی طراحی خانه پرنده

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی خانه پرنده تاریخ ثبت نام : ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ تاریخ ارسال آثار : ۹ خرداد ۱۳۹۹ زبان : انگلیسی موقعیت : کانسپت... ادامه مطلب »