کوچه ششم منتشر شد | در چنگال قانون؛ پیرامون قوانین ساخت‌ و ساز، مرز میان قانون، قانون‌ شکنی و قانون‌ مداری

مجله کوچه (مجله کوچه باغ هنر و اندیشه | مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری) (شماره ۶، تابستان ۱۴۰۰ شمسی) به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری مرتضی خیاط پور... ادامه مطلب »

کوچه پنجم منتشر شد | فرمآلیسم: پیرامون فرم و فرمالیسم انتقادی در معماری و طراحی شهری

مجله کوچه (مجله کوچه باغ هنر و اندیشه | مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری) (شماره ۵، بهار ۱۴۰۰ شمسی) با موضوع “ فرمآلیسم: پیرامون فرم و فرمالیسم انتقادی در... ادامه مطلب »

نتایج مسابقه طراحی آپارتمان مسکونی در تهران اعلام شد

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : هیئت‌ داوران مسابقه طراحی آپارتمان مسکونی در تهران (دومین دوره مسابقه طراحی کوچه) مرکب از خانم زهرا خانیکی و آقایان نوید امامی ، هومن بالازاده ، تحسین... ادامه مطلب »

کوچه سوم منتشر شد | آپارتمان: آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی

مجله کوچه (مجله کوچه باغ هنر و اندیشه | مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری) (شماره ۳، پاییز ۱۳۹۹ شمسی) با موضوع “ آپارتمان: آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی ”... ادامه مطلب »
کوچه دوم منتشر شد | مال شهر ؛ پیرامون دگرگونی و عمومیت فضای عمومی

کوچه دوم منتشر شد | مال شهر ؛ پیرامون دگرگونی و عمومیت فضای عمومی

مجله کوچه (مجله کوچه باغ هنر و اندیشه | مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری) (شماره ۲، بهار ۱۳۹۹ شمسی) با موضوع “ مال شهر ؛ پیرامون دگرگونی و عمومیت... ادامه مطلب »