مبلمان سنتی ایران

مقاله “مبلمان سنتی ایران“ نویسندگان صمد نگین تاجی ؛ مجتبی انصاری ؛ حسن علی پورمند منتشر شده در فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز (سال هفتم، شماره یک (پیاپی: ۲۳)، بهار سال ۱۴۰۰ شمسی)... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

گونه شناسی و تحلیل معماری دستکند در نایین

مقاله “گونه شناسی و تحلیل معماری دستکند در نایین“ نویسندگان میترا آزاد، مهدی سلطانی محمدی، محمد بلوری بناب منتشر شده در فصلنامه علمی–پژوهشی مسکن و محیط روستا (دوره ۳۷، شماره ۱۶۱، نسخه ی... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

محصولات مدولار؛ راهبردی آینده‌ نگر برای طراحی فضاهای آینده

مقاله “محصولات مدولار؛ راهبردی آینده‌ نگر برای طراحی فضاهای آینده“ نویسندگان مهدی محمدی، محمد حسین شوکت پور، علیرضا اصلانی، منوچهر منطقی، وحید چوپانکاره منتشر شده در نشریه علمی باغ نظر (دوره ۱۶،... ادامه مطلب »