دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست ایران

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست ایران حضور و مشارکت پنجاه دانشگاه، انجمن و رسانه ی فعال علمی در بزرگترین رویداد داخلی حوزه... ادامه مطلب »