بررسی و تحليل نقش معماری داخلی در تجلی معنا در فيلم های علمی تخيلی

مقاله “بررسی و تحليل نقش معماری داخلی در تجلی معنا در فيلم های علمی تخيلی“ نویسندگان سيد مصطفي مختاباد امريی ؛ سیامک پناهی منتشر شده در فصلنامه هنرهای زيبا (شماره ۳۰، تابستان... ادامه مطلب »