کتاب ایران و نمایشگاه های جهانی منتشر شد

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : کتاب ایران و نمایشگاه های جهانی از غرفه ۱۸۶۷ پاریس تا پاویون ۲۰۲۰ دوبی (Iran and World’s Fairs: from Paris 1867 to Dubai 2020) به قلم امیر... ادامه مطلب »