ساختمان مسکونی گلخون | معمار: امین میری

ساختمان مسکونی گلخون | معمار: امین میری

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : (توضیحات معمار پروژه) ساختمان مسکونی گلخون موقعیت: : شيراز، خيابان گلخون، خيابان متين معمار/معماران: امین میری | استوديو معماری ميری همکاران طراحی پروژه: مريم حسيني، علي هنردار، صفورا فرهمند، مهسا... ادامه مطلب »