فصلنامه‌ معماری و انرژی (شماره پنجم و ششم) منتشر شد

فصلنامه‌ معماری و انرژی (شماره پنجم و ششم) منتشر شد

فصلنامه‌ معماری و انرژی (سال نخست ؛ شماره پنجم و ششم) منتشر شد! طی دهه ‌های اخیر، ساخت و سازهای غیراصولی و یک­جانبه، آثار زیان­بار بسیاری بر جای گذاشته است. تغییرات مخرب... ادامه مطلب »
دانلود فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری ؛ شماره سه، پاییز ۱۳۹۹

دانلود فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری ؛ شماره سه، پاییز ۱۳۹۹

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : تحولات دوران جدید، موجب دگرگونی ‌هایی بسیاری در میان جلوه‌ های زندگی جامعه شده است. در این دوران شهرهای سنتی ما به علت سرعت بسیار زیاد تحولات، فرصت تطابق... ادامه مطلب »
شماره تابستان و پائیز ۱۳۹۹ فصلنامه معماری و ساختمان منتشر شد

شماره تابستان و پائیز ۱۳۹۹ فصلنامه معماری و ساختمان منتشر شد

فصلنامه معماری و ساختمان، شماره ۶۱ (دومین شماره اختصاصی جزیره کیش)، تابستان و پائیز ۱۳۹۹ قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان صاحب امتیاز، مدیر مسئول: احمد زهادی سردبیر: شهاب میرزائیان   فهرست مطالب شماره ۶۱ فصلنامه معماری... ادامه مطلب »
دو ماهنامه معمار مهر و آبان 1399 منتشر شد

دو ماهنامه معمار مهر و آبان ۱۳۹۹ منتشر شد

مجله معمار، برگزاركننده جايزه سالا‌نه معمار با هدف اشاعه انديشه و هنر معماری، شهرسازى و ساخت و صنعت در سال ۱۳۷۶ شمسی تاسيس شد. نخستين شماره معمار در قالب فصلنامه در تير... ادامه مطلب »
نشریه اینترنتی نوسازی شهریور ماه ۱۳۹۹ منتشر شد

نشریه اینترنتی نوسازی شهریور ماه ۱۳۹۹ منتشر شد

نشریه اینترنتی نوسازی (نشریه سازمان نوسازی شهر تهران) (سال یازدهم، شماره ۵۵) شهریور ماه سال ۱۳۹۹ شمسی به مدیر مسئولی کاوه حاجی علی اکبری (مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران) و به سردبیری علی خانی... ادامه مطلب »

دانلود فصلنامه علمی منظر ؛ شماره ۵۲ ، پاییز ۱۳۹۹

مجله منظر از سال ۱۳۸۷ شمسی تا ۱۳۸۹ شمسی به ‌صورت ماهنامه و از آن پس تاکنون، بطور منظم به‌ صورت فصلنامه منتشر شده است. در این نشریه مقالات علمی مرتبط با... ادامه مطلب »