به کارگیری تکنولوژی های مجازی در طراحی معماری: واقعیت مجازی (Virtual Reality)

مقالهبه کارگیری تکنولوژی های مجازی در طراحی معماری: واقعیت مجازی (Virtual Reality)

نویسندگان

مریم زارعی

منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری (اصفهان – موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، داره كل راه و شهرسازی استان اصفهان، شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران، شهرداری اصفهان | سال ۱۳۹۶ شمسی)

چکیده

واقعیت مجازی، نوعی فناوری برای ایجاد تعامل بین انسان و رایانه است که توسط آن داده های پیچیده تبدیل به تصویر، صوت و عوامل تحریک حواس شخص می شود تا حضور واقعی در محیط مجازی به او القا شود. یکی از مزایای واقعیت مجازی، بهره گیری از آن به عنوان یک ابزار جدید در حوزه ی هنر معماری، برای شبیه سازی بنا قبل از ساخت است. بدین ترتیب، می توان از لحاظ بصری و طراحی هنری، تناسب به کار رفته در طراحی پروژه را بررسی نموده و از خطاهای احتمالی در حین طراحی جلوگیری نمود.

در پژوهش حاضر، به بیان اهمیت همگام سازی طراحی معماری با تکنولوژی های جدید و کارآمدی مانند فناوری واقعیت مجازی پرداخته شده است. با توجه به نوظهور بودن این فناوری در ایران، شناخت قابلیت ها و کاربردهای آن در زمینه هایی هم چون معماری، که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، ضروری است. اطلاعات مورد استفاده به منظور شناخت فناوری واقعیت مجازی و نحوه ی استفاده از آن در طراحی معماری، از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیز تجزیه و تحلیل منابع خارجی مرتبط، گردآوری شده است. شناخت قابلیت ها و کاربردهای واقعیت مجازی، و به دنبال آن به کارگیری گستردهی این تکنولوژی، می تواند انقلابی در معماری و طراحی به وجود آورد و دامنه ی استفاده از آن را در ایران گسترش دهد.

استفاده از این فناوری توسط معماران، تنها راه شناسایی پتانسیل ها و کمبودهای آن در حوزه ی معماری و به ویژه طراحی داخلی است. بنابراین، مداخله ی معماران در بهبود و تکامل این تکنولوژی ضروری است و این امر، تنها با شناساندن و معرفی واقعیت مجازی به طور گسترده در جامعه ی مهندسی حاصل خواهد شد.

واژگان کلیدی:

معماری ، طراحی ، Virtual Reality ، واقعیت مجازی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *