بازخوانی «الگوی فضای میانی» در معماری ایران زمین

مقالهبازخوانی «الگوی فضای میانی» در معماری ایران زمین “

نویسندگان

علی‌محمد رنجبر کرمانی ؛ امیر ملکی

منتشر شده در دوفصلنامه مطالعات معماری ايران (دانشگاه کاشان) (دوره ۶، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶ شمسی)

چکیده

این نوشته، یکی از الگوهای کهن طراحی و سامان‌ دهی فضایی در معماری ایران را بررسی می‌ کند که «فضای میانی» نامیده شده و در شماری از ساختمان‌ ها با کارکرد آرامگاه و کوشک میانی در باغ‌ های کهن ایران پدیدار شده است. در این الگو، یک فضای میانی مانند گنبدخانه در مرکز ساختمان، با ایوان‌ هایی در هرسو و فضاهایی در دوسوی ایوان‌ ها جای دارند. پرسش این است که این الگو از کجا سرچشمه گرفته است؟ چه ویژگی‌ های فضایی مشترکی در نمونه‌ ها و مصادیق پرکاربرد آن یافت می‌ شود؟ و چه هدف مشترکی در به‌ کارگیری این الگو می‌ توان پیش کشید؟

هدف نوشته، تبیین ویژگی‌ های معمارانه این الگو و نشان دادن ظرفیت بالقوه آن در پذیرش کارکردهای گوناگون است. ضرورت این بررسی، توجه به زنجیره پیوستگی الگوهای طراحی معماری، در تاریخ بلند معماری ایران است؛ که مایه تشخص و هویت پویای آن بوده است. این مقاله، پژوهشی موردی (case study) درباره یک الگوی طراحی معماری است؛ چون گروه مورد مطالعه در آن، شمار اندکی دارد؛ ولی ویژگی‌ ها در آن گسترده است. این نوشته با رویکردی تفسیری، بر پایه نمونه‌ های یافت‌ شده از آن الگو، به‌ همراه مستندات تاریخی و منابع کتابخانه‌ ای، به تحلیل و تبیین می‌ پردازد.

فرضیه نوشته این است که هدف بنیادی در به‌ کارگیری الگوی «فضای میانی» در شمار گوناگونی از ساختمان‌ ها، توانایی آن در متمرکز ساختن چشم و ذهن، و تاکید بر روی یک عنصر میانی در فضای درون است. این عنصر میانی با توجه‌ به کارکرد ساختمان، گاه تختگاه فرمانروا در کاخ، گاه آبنمای میانی در باغ و گاه ضریح مقدس در آرامگاه بوده است. دستاورد نوشته این است که در معماری امروز و فردا، هنگامی که معماران با انگیزه‌ ها و کارکردهای مشابهی برخورد می‌ کنند، الگوی توانمندی در سامان‌ دهی فضایی در اختیار دارند که می‌ توانند با به‌ کارگیری آن، پیوستگی معماری ایرانی و پویایی آن را پیگیر باشند.

واژگان کلیدی:

الگوی فضایی ؛ الگوی سامان دهی فضایی ؛ فضای میانی ؛ عنصر میانی ؛ آرامگاه ؛ کوشک میانی باغ

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *