طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران

طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران

موقعیت: تهران، ایران

وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه معماری

دفتر معماری: استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران

معمار مسئول: جواد ایرجی

مدیر طراحی: علی جودکی

گروه طراحی: پگاه اللهیاری ، الناز توفیقی ، شیما نوری ، پریسا مسعودی ، فاطمه رمضان پور ، شیما آجودانیان و مهشاد فخرایی نیا

کارفرما: شرکت نوسازی عباس آباد

سال طراحی: ۱۳۹۹ شمسی

طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
یادمان سرباز وطن طرح پیشنهادی استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران

طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران

طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران

توجه به مدرنیته و فناوری های روز معماری و به روز بودن از یک سو و توجه به هویت و سنت ها از سویی دیگر، از اهداف اصلی استودیو آموزش-محور ایرجی و همکاران می باشد و خواهد بود. چگونگی حفظ سنت ها و ارزش های اصیل و تلفیق سنت و مدرنیته در معماری، دغدغه ای بوده که همیشه ذهن بسیاری از معماران را درگیر خود کرده و نحوه تعامل و تعادل برقرار گردن بین این دو از اهداف بسیاری از دفاتر معماری می باشد.

تیم جوان استودیو معماری ایرجی و همکاران که متشکل از گروه های آموزشی-دانشجویی و سرپرستان حرفه ای می باشد، ضمن مطالعه و بررسی آکادمیک این مبحث، با شرکت در رویدادها و مسابقات ملی و بین المللی معماری سعی بر نیل به این هدف داشته است؛ داشتن ظاهری امروزی و درونی اصیل و معنا گرا، تعامل، تعادل و تبادل ارزش های سنت و مدرنیته در معماری.

طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
دیاگرام یک
طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
دیاگرام دو
طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
دیاگرام سه

در راستای رسیدن به این هدف، در طرح پیشنهادی مسابقه ملی طراحی یادمان سرباز وطن که توسط شرکت نوسازی منطقه عباس آباد تهران برگزار گردیده شد، تلفیق فرمی مدرن به همراه موتیف ها و تزئینات اسلامی از جمله اقدامات اصلی در طراحی این پروژه بوده است.

توجه به معنای واژگانی نظیر استقامت، شهامت، رشادت و جوانمردی که از ویژگی های سرباز وطن محسوب می شوند و سعی بر استفاده و نمایش کانسپتچوال این واژگان، از دیگر ویژگی های این طرح محسوب می شود.

طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
پلان
طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
مقطع A-A
طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
مقطع B-B
طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
نمای جنوبی
طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
نمای غربی

این طرح، فقط طراحی یک حجم نیست، بلکه طراحی یک فضاست، طراحی اتمسفری­ست از شروع، مسیر و هدف اصلی طرح. توجه به ریتم، همگونی مسیر با هدف و مرکز گرا بودن طرح که یادمان اصلی به عنوان محصول اصلی طرح در آن قرار گرفته است از دیگر ویژگی های این طرح می باشد.

در طراحی این پروژه خلوص و سادگی یک سرباز با استفاده از مصالحی ساده و به دور از تجملات به نمایش گذاشته شده است.

طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
سایت پروژه یک
طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
سایت پروژه دو

Abbasabad Memorial (Sarbaz-e-Vatan) by Studio Eiraji

Architecture Firm: Studio Eiraji

Principal Architect: Javad Eiraji

Design Manager: Ali Judaki

Design Team: Pegah Allahyari, Elnaz Tofighi, Shima Nuri, Parisa Masudi, Fatemeh Ramezanpur, Shima Ajudanian and Mahshad Fakhraeinia

Client: Abbasabad Co.

Location: Tehran, Iran

Statue: Competition Proposal

Year: 2021

طرح پیشنهادی یادمان سرباز وطن | استودیو معماری جواد ایرجی و همکاران
Abbasabad Memorial (Sarbaz-e-Vatan) by Studio Eiraji

Combination of tradition and modernity in architecture is one of the main goal of design and creation studio, STUDIO EIRAJI, which has tried to create and join many national and international competitions and events to reach this aim.

How to be updated and using new technologies, forms and all the things which today generation likes in one hand and keeping the tradition and identity in the other hand, is the factor that Studio Eiraji is searching for it in its architecture and urban design projects.

Abbasabad is one of the most important regions of the capital city Tehran which the municipality had and have big programs and plans for it. Developing green spaces and parks and constructing important buildings of the country, such as Islamic Revolution Museum, in this region shows what an important region it is.

Abbasabad company, is the main leader of this region for developing mentioned goals. This company had shared a new competition for a memorial called “Sarbaz-e-Vatan” which means the soldier of the country that must show the religious thoughts of a soldier.

In this project, Studio Eiraji, tries to use Islamic and traditional meanings as form elements and motives beside an updated-new-technology-used atmosphere. Rhythm, composition, material, color, landscape view, site analysis and a combination with the projects around, are some of the design factors of this project.

This project is not just a form-design project, it`s also a space-design one which from the entrance that the user tour starts, up to the last steps, tries to show how a soldier can be brave and gives his life for his people and by passing the path, the user comes to the central part of the project which the main memorial is designed there. Playing with forms in the middle of the project to show peace, paying attention to the section design and using Islamic architecture factors, are some other important details of this project.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *