ارزیابی شرایط متغیرهای موثر بر آسایش بصری نوری در فضاهای آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

ارزیابی شرایط متغیرهای موثر بر آسایش بصری نوری در فضاهای آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

مقاله ارزیابی شرایط متغیرهای موثر بر آسایش بصری نوری در فضاهای آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود 

نویسندگان

امیرمحسن نیکزاد ؛ نیلوفر ملک ؛ عباس غفاری

منتشر شده در فصلنامه علمی نقش جهان (دانشگاه تربیت مدرس) (دوره ۱۰، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۹ شمسی)

چکیده

اهداف: نور روز تاثیر زیادی بر کیفیت فضاهای داخلی و خصوصا فضاهای آموزشی دارد. در فضاهای آموزشی آسایش بصری در کنار استفاده از نور روز از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی آسایش بصری در کلاس‌ های درس است.

روش‌ها: به‌ منظور ارزیابی آسایش بصری دو شاخص روشنایی و خیرگی در ۹ کلاس درس از سه دانشکده در دانشگاه صنعتی شاهرود بررسی شد. سعی شد تا از هر جهت جغرافیایی حداقل یک نمونه مورد بررسی قرار گیرد. موارد در نرم ‌افزار گرس ‌هاپر و پلاگین هانی ‌بی شبیه‌ سازی و تحلیل شد.

یافته‌ها: ارزیابی شاخص روشنایی در واحد لوکس نشان داد که این شاخص فقط در کلاس ۲ از دانشکده مکانیک مطابق با استاندارد بوده و از نظر شاخص خیرگی نور روز نیز کلاس ۱ دانشکده فنی در ماه بهمن ساعات ۱۰ و ۱۴ در طیف آزاردهنده بوده است. در بقیه کلاس‌ها خیرگی ناشی از نور انعکاسی و زاویه تابش نامناسب بوده است.

نتیجه ‌گیری: نتایج بررسی و تحلیل یافته‌ ها نشان داد در وضع موجود با تغییر در شرایط مکانی متغیرهایی مثل چیدمان صندلی و تابلو نسبت به موقعیت قرارگیری پنجره‌ ها می ‌توان با کنترل سایه ‌اندازی و بهره‌ برداری بهتر برای تعدیل روشنایی تا حد زیادی کیفیت نورپردازی فضاهای داخلی را افزایش داد. همچنین مهم‌ ترین یافته تحقیق این است که طراحی معماری داخلی فضا برای ایجاد ارتباط چیدمان و سرچشمه نور و تابلو توسط افراد متخصص انجام نمی‌ گیرد یا به افراد غیرصاحب ‌نظر سپرده می‌ شود.

واژگان کلیدی:

نور روز ؛ آسایش بصری ؛ خیرگی ؛ کلاس درس

 

ارزیابی شرایط متغیرهای موثر بر آسایش بصری نوری در فضاهای آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *