مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

مقاله مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

نویسندگان

سکینه معروفی

منتشر شده در فصلنامه علمی گفتمان طراحی شهری؛ مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر (دانشگاه تربیت مدرس) (دوره دوم، شماره اول پیاپی؛ شماره دوم، بهار ۹۹ شمسی)

چکیده

فضاهای شهری، نظیر خیابان ها، میادین، بازارها و فضاهای باز از جمله مهم ترین فضاها در بازتاب فرهنگ یک کشور و تامین اجزاء و عناصر هویت آن هستند. کیفیت این فضاها بر نحوه انجام فعالیت ها و میزان حضورپذیری آن ها تاثیر گذار است. فضاهای شهری عرصه­ هایی برای تعاملات اجتماعی و فرهنگیِ مردمان هر جامعه هستند. زمینه سازی برای چنین عرصه هایی، نیازمند ایجاد تمهیدات کالبدی و عملکردی لازم است.

هدف از این تحقیق ارائه راه­کارهایی برای مناسب سازی فضاهای شهری به منظور وقوع رخدادهای فرهنگی و جمعی می­ باشد. برای انجام مطالعات میدانی محدوده بازار تهران انتخاب شد. انتخاب این محدوده به این دلیل بود که محدوده بازار تهران در بافت تاریخی و مرکزی شهر تهران واقع شده و از دیرباز محل آمد و شد مردمان و تعاملات اجتماعی بوده و همچنین بستر تحولات متعدد در طول تاریخ شهر تهران است. این محدوده  جزء محدوده های هویت بخش شهر تهران نیز قلمداد می­ شود.

روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با استناد به اسناد تاریخی و مشاهدات میدانی می ­باشد. در این تحقیق پس از مطالعات نظری و بدست آوردن چارچوب مفهومی، به شناخت و تحلیل محدوده مطالعاتی از طریق انجام مشاهدات میدانیِ کارشناس محور اقدام شده است. در ادامه برای تحلیل داده های تحقیق از  جدول تحلیل سوات استفاده گردید. در پایان بر اساس تحلیل های جدول سوات اهداف عملیاتی ، راهبردها و راه­کارهای کالبدی و عملکردی برای تحقق هدف اصلی پژوهش (مناسب سازی محدوده مورد مطالعه، برای برگزاری مراسم فرهنگی و جمعی) ارائه شدند.

واژگان کلیدی:

فضای شهری ؛ فعالیت های فرهنگی و جمعی ؛ آئین های نمایشی ؛ بازار بزرگ تهران

 

مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *