پنج حقیقت جالب در مورد معماری منظر

پنج حقیقت جالب در مورد معماری منظر

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : بر اساس آخرین آمارهایی که در مورد... ادامه مطلب »
بام سبز ساختمان شهرداری ؛ جنگل بتنی شیکاگو سبز تر میشود!

بام سبز ساختمان شهرداری ؛ جنگل بتنی شیکاگو سبز تر میشود!

تصویر بارزی که ما از یک شهر داریم؛ بلوکهای ساختمانی بلند، خیابانهای قیر... ادامه مطلب »
طراحی محوطه دانشگاه کیوشو سانگیو در ژاپن

طراحی محوطه دانشگاه کیوشو سانگیو در ژاپن

مسئولین دانشگاه کیوشو سانگیو به مناسبت پنجاهمین سالگرد افتتاح دانشگاه تصمیم به بازسازی... ادامه مطلب »
منظر شهری ؛ فضا های کوچک شهری و تعاملات محلی

منظر شهری ؛ فضا های کوچک شهری و تعاملات محلی

بیشتر مردم معماری منظر را به یک نسخه مجلل از باغسازی مرتبط می... ادامه مطلب »
منظر شنیداری ؛ نقش نظام آوایی در احساس و ادراک منظر

منظر شنیداری ؛ نقش نظام آوایی در احساس و ادراک منظر

منظر شنیداری ؛ نظام آوایی چه نقشی در احساس و ادراک منظر دارد؟... ادامه مطلب »
دیوار سبز ؛ فرصتی برای طبیعت گرایی در ساز و کار شهری

دیوار سبز ؛ فرصتی برای طبیعت گرایی در ساز و کار شهری

دیوار سبز که با نامهای دیوار زنده، بیو – دیوار، اکو – دیوار... ادامه مطلب »