تدوین قوانین طراحی شهر های بزرگ توسط یان گل

تدوین قوانین طراحی شهر های بزرگ توسط یان گل

یان گل ، معمار خبره دانمارکی، در همه امور مربوط به طراحی شهری... ادامه مطلب »
منظر شهری ؛ فضا های کوچک شهری و تعاملات محلی

منظر شهری ؛ فضا های کوچک شهری و تعاملات محلی

بیشتر مردم معماری منظر را به یک نسخه مجلل از باغسازی مرتبط می... ادامه مطلب »
دیوار سبز ؛ فرصتی برای طبیعت گرایی در ساز و کار شهری

دیوار سبز ؛ فرصتی برای طبیعت گرایی در ساز و کار شهری

دیوار سبز که با نامهای دیوار زنده، بیو – دیوار، اکو – دیوار... ادامه مطلب »
استراتژی های احیا کننده‌ی فضا های باز شهری

استراتژی های احیا کننده‌ی فضا های باز شهری

استراتژی های بازسازی فضا های باز شهری موضوعاتی گسترده و پیچیده، با تنوع... ادامه مطلب »
طراحی مجدد میدان تایمز نیویورک ؛ گروه معماری Snohetta

طراحی مجدد میدان تایمز نیویورک ؛ گروه معماری Snohetta

شرکت مشاور Snohetta با ایده دو برابر کردن وسعت میدان به طراحی مجدد... ادامه مطلب »
جلوه گری مدرنیزاسیون در شرق و غرب اروپا، پس از جنگ جهانی دوم

جلوه گری مدرنیزاسیون در شرق و غرب اروپا، پس از جنگ جهانی دوم

پدیده ای به نام مدرنیزاسیون بین کشور ها و جوامع مختلف اشتراک لفظی... ادامه مطلب »