مطالعه تطبیقی ساختار کالبدی و کارکردی میدان صاحب آباد تبریز و میدان نقش جهان اصفهان در ادوار تاریخی

ورودی شهر، به‌ مثابه عنصری جهت ایجاد هویت‌ مستقل برای منظر شهری

مقاله “ورودی شهر، به‌ مثابه عنصری جهت ایجاد هویت‌ مستقل برای منظر شهری“... ادامه مطلب »
مطالعه تطبیقی ساختار کالبدی و کارکردی میدان صاحب آباد تبریز و میدان نقش جهان اصفهان در ادوار تاریخی

تحولات نورپردازی شهری؛ از تامین روشنایی تا خلق متن هنری

مقاله “تحولات نورپردازی شهری؛ از تامین روشنایی تا خلق متن هنری“ نویسندگان پدیده... ادامه مطلب »
مطالعه تطبیقی ساختار کالبدی و کارکردی میدان صاحب آباد تبریز و میدان نقش جهان اصفهان در ادوار تاریخی

تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه شهرسازی منظر

مقاله “تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه... ادامه مطلب »
مطالعه تطبیقی ساختار کالبدی و کارکردی میدان صاحب آباد تبریز و میدان نقش جهان اصفهان در ادوار تاریخی

بازشناسی مولفه های هویت منظر شهری در شهرهای ایرانی- اسلامی، نمونه موردی شهر تهران

مقاله “بازشناسی مولفه های هویت منظر شهری در شهرهای ایرانی- اسلامی، نمونه موردی... ادامه مطلب »
تدوین قوانین طراحی شهر های بزرگ توسط یان گل

تدوین قوانین طراحی شهر های بزرگ توسط یان گل

یان گل ، معمار خبره دانمارکی، در همه امور مربوط به طراحی شهری... ادامه مطلب »
منظر شهری ؛ فضا های کوچک شهری و تعاملات محلی

منظر شهری ؛ فضا های کوچک شهری و تعاملات محلی

بیشتر مردم معماری منظر را به یک نسخه مجلل از باغسازی مرتبط می... ادامه مطلب »