شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

ورودی شهر، به‌ مثابه عنصری جهت ایجاد هویت‌ مستقل برای منظر شهری

مقاله “ورودی شهر، به‌ مثابه عنصری جهت ایجاد هویت‌ مستقل برای منظر شهری“... ادامه مطلب »
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

تحولات نورپردازی شهری؛ از تامین روشنایی تا خلق متن هنری

مقاله “تحولات نورپردازی شهری؛ از تامین روشنایی تا خلق متن هنری“ نویسندگان پدیده... ادامه مطلب »
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه شهرسازی منظر

مقاله “تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه... ادامه مطلب »
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

بازشناسی مولفه های هویت منظر شهری در شهرهای ایرانی- اسلامی، نمونه موردی شهر تهران

مقاله “بازشناسی مولفه های هویت منظر شهری در شهرهای ایرانی- اسلامی، نمونه موردی... ادامه مطلب »
تدوین قوانین طراحی شهر های بزرگ توسط یان گل

تدوین قوانین طراحی شهر های بزرگ توسط یان گل

یان گل ، معمار خبره دانمارکی، در همه امور مربوط به طراحی شهری... ادامه مطلب »
منظر شهری ؛ فضا های کوچک شهری و تعاملات محلی

منظر شهری ؛ فضا های کوچک شهری و تعاملات محلی

بیشتر مردم معماری منظر را به یک نسخه مجلل از باغسازی مرتبط می... ادامه مطلب »