شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

بررسی ظرافت شکل در گنبدخانه‌ های ایرانی (سده‌های نهم تا دوازدهم هجری)

مقاله “بررسی ظرافت شکل در گنبدخانه‌ های ایرانی (سده‌های نهم تا دوازدهم هجری)“... ادامه مطلب »
گزارشی از برگزاری هشتمین اجلاس برترین برج سازان ایران

گزارشی از برگزاری هشتمین اجلاس برترین برج سازان ایران

به گزارش رسانه آبگینه، اجلاس برترین برج سازان ایران در مجموعه فرهنگی هنری آسمان... ادامه مطلب »
دانلود مقالات شماره پاییز 1397 مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

دانلود مقالات شماره پاییز ۱۳۹۷ مجله علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

نشریه “پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران” صاحب امتیاز: انجمن رویکردهای پژوهشی در... ادامه مطلب »
سونامی نمای رومی

سونامی نمای رومی

نمای یک بنای معماری همچون رسانه ای است که هویت یا درون مایه... ادامه مطلب »
انتشار فراخوان تاسیس و احداث «موزه معماری ایران»

انتشار فراخوان تاسیس و احداث «موزه معماری ایران»

به گزارش آبگینه به نقل از وب‌سایت بنیاد معماری میرمیران، فراخوان تاسیس و احداث... ادامه مطلب »
دانلود مقالات شماره 15 دوفصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران

دانلود مقالات شماره ۱۵ دوفصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران دوره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷، شماره... ادامه مطلب »