بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

بررسی کاروانسراهای ایران و بناهای وابسته به آن

مقاله “بررسی کاروانسراهای ایران و بناهای وابسته به آن“ نویسندگان مهدی حاجی زمانی، حمیدرضا... ادامه مطلب »
بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

بررسی نقش زیبایی‌ شناسی معماری در خانه‌ های ایرانی، نمونه موردی: خانه‌ های تاریخی شهر مشهد

مقاله “بررسی نقش زیبایی‌ شناسی معماری در خانه‌ های ایرانی، نمونه موردی: خانه‌... ادامه مطلب »
بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

گره در گنبدهای ایرانی؛ نمونه موردی مسجد حکیم

مقاله “گره در گنبدهای ایرانی؛ نمونه موردی مسجد حکیم“ نویسندگان عارف عزیرپور شوبی , احد... ادامه مطلب »
دریافت مقالات شماره یازده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

دریافت مقالات شماره یازده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز سال چهارم، شماره یازده، تابستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز و... ادامه مطلب »
طرح پیشنهادی مسجد و میدان (پلازا) گلشهر توسط استودیو صفار

طرح پیشنهادی مسجد و میدان (پلازا) گلشهر توسط استودیو صفار

رتبه‌ی سوم مسابقه‌ی طراحی مسجد و پلازای گلشهر کرج معمار مسئول: احمد صفار... ادامه مطلب »
مردم داری در معماری ایرانی

مردم واری یا مردم داری در معماری

مردم واری یا مردم داری در معماری به معنای رعايت تناسب ميان اندام... ادامه مطلب »