شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

بررسی کاروانسراهای ایران و بناهای وابسته به آن

مقاله “بررسی کاروانسراهای ایران و بناهای وابسته به آن“ نویسندگان مهدی حاجی زمانی، حمیدرضا... ادامه مطلب »
شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

بررسی نقش زیبایی‌ شناسی معماری در خانه‌ های ایرانی، نمونه موردی: خانه‌ های تاریخی شهر مشهد

مقاله “بررسی نقش زیبایی‌ شناسی معماری در خانه‌ های ایرانی، نمونه موردی: خانه‌... ادامه مطلب »
شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

گره در گنبدهای ایرانی؛ نمونه موردی مسجد حکیم

مقاله “گره در گنبدهای ایرانی؛ نمونه موردی مسجد حکیم“ نویسندگان عارف عزیرپور شوبی , احد... ادامه مطلب »
دریافت مقالات شماره یازده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

دریافت مقالات شماره یازده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز سال چهارم، شماره یازده، تابستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز و... ادامه مطلب »
طرح پیشنهادی مسجد و میدان (پلازا) گلشهر توسط استودیو صفار

طرح پیشنهادی مسجد و میدان (پلازا) گلشهر توسط استودیو صفار

رتبه‌ی سوم مسابقه‌ی طراحی مسجد و پلازای گلشهر کرج معمار مسئول: احمد صفار... ادامه مطلب »
مردم داری در معماری ایرانی

مردم واری یا مردم داری در معماری

مردم واری یا مردم داری در معماری به معنای رعايت تناسب ميان اندام... ادامه مطلب »