نماد فرهنگی خلیج فارس ؛ موزه هنرهای اسلامی دوحه

نماد فرهنگی خلیج فارس ؛ موزه هنرهای اسلامی دوحه

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : موزه هنرهای اسلامی دوحه یکی از بزرگترین... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصر جهانی شدن

مقاله “امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصر جهانی شدن“ نویسندگان... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

گره در گنبدهای ایرانی؛ نمونه موردی مسجد حکیم

مقاله “گره در گنبدهای ایرانی؛ نمونه موردی مسجد حکیم“ نویسندگان عارف عزیرپور شوبی , احد... ادامه مطلب »
تجلی نور در خانه خدا ؛ مسجد نصیرالملک شیراز

تجلی نور در خانه خدا ؛ مسجد نصیرالملک شیراز

مجموعه بناهای نصیرالملک شامل مسجد، منزل، حمام ، آب انبار و … در... ادامه مطلب »
معماری چیست؟

معماری چیست؟

معماری چیست؟ این سوال برای اغلب افراد همیشه به وجود می آید که... ادامه مطلب »
مسجد Yasamkent ؛ جست و جویی در ارزش های سنتی و مدرن

مسجد Yasamkent ؛ جست و جویی در ارزش های سنتی و مدرن

تلفیق ارزش های سنتی و محلی با اصول مدرنیسم در معماری همواره یک... ادامه مطلب »