بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصر جهانی شدن

مقاله “امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصر جهانی شدن“ نویسندگان... ادامه مطلب »
بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

گره در گنبدهای ایرانی؛ نمونه موردی مسجد حکیم

مقاله “گره در گنبدهای ایرانی؛ نمونه موردی مسجد حکیم“ نویسندگان عارف عزیرپور شوبی , احد... ادامه مطلب »
تجلی نور در خانه خدا ؛ مسجد نصیرالملک شیراز

تجلی نور در خانه خدا ؛ مسجد نصیرالملک شیراز

مجموعه بناهای نصیرالملک شامل مسجد، منزل، حمام ، آب انبار و … در... ادامه مطلب »
معماری چیست؟

معماری چیست؟

معماری چیست؟ این سوال برای اغلب افراد همیشه به وجود می آید که... ادامه مطلب »
مسجد Yasamkent ؛ جست و جویی در ارزش های سنتی و مدرن

مسجد Yasamkent ؛ جست و جویی در ارزش های سنتی و مدرن

تلفیق ارزش های سنتی و محلی با اصول مدرنیسم در معماری همواره یک... ادامه مطلب »
مردم داری در معماری ایرانی

مردم واری یا مردم داری در معماری

مردم واری یا مردم داری در معماری به معنای رعايت تناسب ميان اندام... ادامه مطلب »