مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه مدولار

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه مدولار... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای نابینایان

مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای نابینایان

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای سفر به ماه

مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای سفر به ماه

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای... ادامه مطلب »

مسابقه بین المللی طراحی پیاده راه النتیجو پرتغال

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی پیاده راه النتیجو... ادامه مطلب »
مسابقه طراحی استادیوم هایی با زندگی فرا تر از رویداد های ورزشی

مسابقه طراحی استادیوم هایی با زندگی فرا تر از رویداد های ورزشی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه طراحی استادیوم هایی با زندگی فرا... ادامه مطلب »
دوره سی و یک مسابقه بین المللی بیست و چهار ساعته بابل

دوره سی و یک مسابقه بین المللی بیست و چهار ساعته بابل

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی بیست و چهار ساعته... ادامه مطلب »