مسابقه بین المللی احیا مرکز هنر های تجربی معاصر ارمنستان

مسابقه بین المللی احیا مرکز هنر های تجربی معاصر ارمنستان

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی احیا مرکز هنر های... ادامه مطلب »

مسابقه بین المللی طراحی فروشگاه سنتی ایتالیایی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی فروشگاه سنتی ایتالیایی... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی چالش طراحی مسکن جوانان 2019

مسابقه بین المللی چالش طراحی مسکن جوانان ۲۰۱۹

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی چالش طراحی مسکن جوانان... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی مهمانخانه تولید کنندگان چای

مسابقه بین المللی طراحی مهمانخانه تولید کنندگان چای

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی مهمانخانه تولید کنندگان... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری طراحی برج مراقبت فلامینگو ابوظبی

مسابقه بین المللی معماری طراحی برج مراقبت فلامینگو ابوظبی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری طراحی برج مراقبت... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی کلبه شاعر پاویلوستا

مسابقه بین المللی طراحی کلبه شاعر پاویلوستا

مسابقه بین المللی طراحی کلبه شاعر پاویلوستا تاریخ ثبت نام: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸... ادامه مطلب »