مسابقه بین المللی طراحی موزه هنر فلورانس

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی موزه هنر فلورانس... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی فضا های اداری هند

مسابقه بین المللی طراحی فضاهای اداری هند

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی فضاهای اداری هند... ادامه مطلب »

مسابقه بین المللی طراحی مرکز اجتماعات لیما

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی مرکز اجتماعات لیما... ادامه مطلب »

مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه مدولار

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه مدولار... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای نابینایان

مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای نابینایان

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای سفر به ماه

مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای سفر به ماه

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای... ادامه مطلب »