مرکز هواشناسی و تحقیقات اقلیمی کلیماتوریوم ؛ طراحی مبتنی بر فرهنگ محلی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : معماران ۳XN (مستقر در شهر کپنهاگ) در همکاری با معماران SLA (مستقر در شهر کپنهاگ)، در جدیدترین پروژه خود در سال ۲۰۲۱ میلادی دست به طراحی پروژه مرکز هواشناسی... ادامه مطلب »