روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران)

تصوير ذهني گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رويکرد نظريه زمينه‏ ای

مقاله “تصوير ذهني گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رويکرد نظريه زمينه‏... ادامه مطلب »
روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران)

تبیین مولفه های تاثیرگذار امنیت بر شهر امروز

مقاله “تبیین مولفه های تاثیرگذار امنیت بر شهر امروز“ نویسندگان جمال الدین هنرور... ادامه مطلب »
روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران)

کندوکاوی در ماهیت دگرگونی فضاهای شهری در شهرهای تاریخی ایران، مورد مطالعه: شهر اصفهان

مقاله “کندوکاوی در ماهیت دگرگونی فضاهای شهری در شهرهای تاریخی ایران، مورد مطالعه:... ادامه مطلب »
پلازای شهری چونگ‌ کینگ ؛ پیشتازی چین در معماری منظر

پلازای شهری چونگ‌ کینگ ؛ پیشتازی چین در معماری منظر

معماران منظر همواره در تلاش هستند تا مکانها و فضاهایی موفق و مناسب... ادامه مطلب »
استراتژی های احیا کننده‌ی فضا های باز شهری

استراتژی های احیا کننده‌ی فضا های باز شهری

استراتژی های بازسازی فضا های باز شهری موضوعاتی گسترده و پیچیده، با تنوع... ادامه مطلب »
گروه معماری سانا ؛ شکل گیری نگرشی نو بر معماری

گروه معماری سانا ؛ شکل گیری نگرشی نو بر معماری

در زمانه‌ای که معمارانی چون رم کولهاوس، فرانک گهری، زاها حدید و هرزوگ... ادامه مطلب »