نخستین شماره نشریه معماری، مرمت و شهرسازی رف منتشر شد

نخستین شماره نشریه معماری، مرمت و شهرسازی رف ، به مدیر مسئولی الهام اسفندیاری فرد و سردبیری علیرضا رازقی (و به شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۵۹۲۹) در تابستان ۱۴۰۰... ادامه مطلب »
تحلیل روش طراحی کیشو کوروکاوا از دیدگاه نظریه پردازان

بازخوانی نقش عناصر بصری ادراکی گذرهای بافت تاریخی یزد به منظور سامان دهی نظام ادراکی شهروندان

مقاله “ بازخوانی نقش عناصر بصری ادراکی گذرهای بافت تاریخی یزد به منظور سامان دهی نظام ادراکی شهروندان “ نویسندگان امیراحسان پویان ؛ عبدالحمید قنبران ؛ عباس حسین‌ زاده منتشر شده در فصلنامه علمی مرمت و... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

منظر شهری دوستدار معلول ، رویکرد منظرین در محیط شهر مقصد گردشگری

مقاله “ منظر شهری دوستدار معلول، رویکرد منظرین در محیط شهر مقصد گردشگری “ نویسندگان مهدی باصولی منتشر شده در فصلنامه علمی – ترویجی منظر (فصلنامه پژوهشکده نظر) (دوره ۱۲، شماره ۵۲، پاییز... ادامه مطلب »
باززنده سازی فضای شهری؛ طراحی خیابان لنس دیل در دندنانگ استرالیا

باززنده سازی فضای شهری؛ طراحی خیابان لنس دیل در دندنانگ استرالیا

خیابان لنس دیل در دندنانگ مرکزی، نخستین پروژه‌ی زیرساختی است که به عنوان بخشی از ابتکار و باززنده سازی دولت ایالتی مرکز دندنانگ ارائه شده است. این ابتکار در جستجوی بازگرداندن دندنانگ... ادامه مطلب »