بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه‌ های خودانگیخته مبتنی بر تجارب جهانی

معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری (نمونه مطالعه: منطقه ۲۲ و منطقه ۴ شهرداری تهران)

مقاله “معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری... ادامه مطلب »
فراخوان مجری پروژه پژوهشی امكان سنجی ايجاد قطب ورزش شهروندی شرق تهران در منطقه 13

فراخوان مجری پروژه پژوهشی امكان سنجی ايجاد قطب ورزش شهروندی شرق تهران در منطقه ۱۳

مركز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه ی... ادامه مطلب »
بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه‌ های خودانگیخته مبتنی بر تجارب جهانی

تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن

مقاله “تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش... ادامه مطلب »
طرح‌ های جدید مطالعاتی و پژوهشی موردنیاز سازمان زیباسازی شهر تهران

طرح‌ های جدید مطالعاتی و پژوهشی موردنیاز سازمان زیباسازی شهر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب مجریان... ادامه مطلب »
فراخوان دیوارنگاری «دیوارهای کوچک شهر من»

فراخوان دیوارنگاری «دیوارهای کوچک شهر من»

با توجه به تجربه موفق بخش «دیوارهای کوچک شهر من» در طی دو... ادامه مطلب »
بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه‌ های خودانگیخته مبتنی بر تجارب جهانی

مکان‌ یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: منطقه پنج شهر تهران

مقاله “مکان‌ یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: منطقه پنج... ادامه مطلب »