شماره ۹ فصلنامه علمی-تخصصی ایده منتشر شد +دانلود

فصلنامه علمی-تخصصی ایده (شهرسازی، عمران) صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه... ادامه مطلب »
فهرست مطالب شماره ۴ فصلنامه دانشجویی دریچه معماری منتشر شد

فهرست مطالب شماره ۴ فصلنامه دانشجویی دریچه معماری منتشر شد

فصلنامه دانشجویی “دریچه ی معماری” صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری پردیس هنرهای زیبا... ادامه مطلب »
با شهردار جدید تهران ، پیروز حناچی بیشتر آشنا شوید

با شهردار جدید تهران ، پیروز حناچی بیشتر آشنا شوید

اعضای شورای شهر تهران، امروز با ۱۱ رأی پیروز حناچی را به عنوان... ادامه مطلب »
دانلود مقالات شماره بهار و تابستان 1397 دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار

دانلود مقالات شماره بهار و تابستان ۱۳۹۷ دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار

دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷... ادامه مطلب »
کنفرانس ملی مجازی ایده‌های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار

کنفرانس ملی مجازی ایده‌های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار

برگزارکننده: شهرداری و شورای شهر کاشمر توجه مهم: این کنفرانس به صورت غیر حضوری... ادامه مطلب »
شماره 90 ماهنامه ساختمان منتشر شد

شماره ۹۰ ماهنامه ساختمان منتشر شد

ماهنامه خبری، آموزشی، پژوهشی و تحلیلی ساختمان شماره ۹۰، مهر سال ۱۳۹۷ صاحب... ادامه مطلب »