بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای

مقاله “ نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای... ادامه مطلب »
دانلود کتاب Site Planning به قلم کوین لینچ

دانلود کتاب Site Planning به قلم کوین لینچ

دانلود کتاب Site Planning نویسنده: Kevin Lynch ناشر: The MIT Press سال انتشار :... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

ارزیابی کیفی فضاهای شهری : کاربرد رویکرد کل نگر منظر در ارزیابی پروژه میدان شهدای مشهد

مقاله “ ارزیابی کیفی فضاهای شهری : کاربرد رویکرد کل نگر منظر در ارزیابی... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان

مقاله “شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان“ نویسندگان صدیقه... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری (نمونه مطالعه: منطقه ۲۲ و منطقه ۴ شهرداری تهران)

مقاله “معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

مسکن و اسکان غیر رسمی در جهان و ایران

مقاله “مسکن و اسکان غیر رسمی در جهان و ایران“ نویسندگان امید پیکانی، سیروس... ادامه مطلب »