تولد نسل جدید پارکینگ های شهری در کانادا ؛ Park Park تصورات شما را بر هم می زند!

تولد نسل جدید پارکینگ محلات در کانادا ؛ Park Park تصورات شما را تغییر می دهد!

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : کمبود پارکینگ در یک منطقه ی شهری می تواند به مشکلات ترافیکی بسیار زیادی منجر شود؛ ایجاد فضای مناسب برای پارک خودروها به همین دلیل حائز اهمیت است. از... ادامه مطلب »

پروژه The Line ؛ شهری بدون خیابان و خودرو در کشور عربستان

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : عربستان سعودی به تازگی از طراحی شهری متفاوت با نام The Line خبر داده است؛ شهری بدون بزرگراه، خیابان، خودرو و به طول ۱۷۰ کیلومتر! فرآیند احداث پروژه The Line یا... ادامه مطلب »
تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

مقاله “ تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد “ نویسندگان معصومه غنائی ؛ علیرضا رازقی منتشر شده در نشریه نامه معماری و شهرسازی (فصلنامه علمی (هنر و... ادامه مطلب »
تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

بازشناسی و تبیین اثرات کلان فرآیندها و فرآیندها بر شهر‌ معاصر‌ ایرانی از منظر واقعگرایی اسلامی

مقاله “ بازشناسی و تبیین اثرات کلان فرآیندها و فرآیندها بر شهر‌ معاصر‌ ایرانی از منظر واقع گرایی اسلامی “ نویسندگان مرتضی میرغلامی ؛ احد نژادابراهیمی ؛ معصومه آیشم منتشر شده در فصلنامه علمی... ادامه مطلب »
تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

معاصر سازی مفهوم محله در شهر ایرانی با نگاه بر مبانی برنامه ریزی محله مبنا

مقاله “ معاصر سازی مفهوم محله در شهر ایرانی با نگاه بر مبانی برنامه ریزی محله مبنا “ نویسندگان حسین معروفی ؛ پویا دولابی منتشر شده در نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران... ادامه مطلب »
تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر

مقاله “ ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر “ نویسندگان محمدرضا مثنوی ؛ مریم دبیری منتشر شده در فصلنامه علمی – ترویجی منظر (پژوهشکده نظر) (دوره... ادامه مطلب »