تحلیل روش طراحی کیشو کوروکاوا از دیدگاه نظریه پردازان

ارزیابی تاب آوری فرم شهری محلات مسکونی – مورد مطالعاتی: محلات عودلاجان و سنگلج واقع در بافت تاریخی تهران

مقاله “ ارزیابی تاب آوری فرم شهری محلات مسکونی – مورد مطالعاتی: محلات عودلاجان و سنگلج واقع در بافت تاریخی تهران “ نویسندگان نغمه محمدپورلیما ؛ علیرضا بندرآباد ؛ حمید ماجدی منتشر شده در فصلنامه... ادامه مطلب »
تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر

مقاله “ ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر “ نویسندگان محمدرضا مثنوی ؛ مریم دبیری منتشر شده در فصلنامه علمی – ترویجی منظر (پژوهشکده نظر) (دوره... ادامه مطلب »