معرفی کتاب پردیس های ایرانی در مخاطره: برنامه ریزی و مدیریت منظر در دوران معاصر ایران

دکتر فرزین فردانش، مدرس فقید دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی با... ادامه مطلب »
بررسی عوامل موثر بر تحول کالبدی خانه و فرهنگ زندگی در یک قرن اخیر ایران موردپژوهی: تحولات الگوی خانه در شهر تاریخی لار

تجلی مفهوم آب از باغ بهشتی قرآن در باغ ایرانی

مقاله “ تجلی مفهوم آب از باغ بهشتی قرآن در باغ ایرانی “ نویسندگان... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

بازشناسی تطبیقی الگوهای هندسه فراکتال در معماری و منظر باغ ایرانی (نمونه موردی: باغ گلشن طبس)

مقاله ” بازشناسی تطبیقی الگوهای هندسه فراکتال در معماری و منظر باغ ایرانی... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

تزئین گرایی ، آفت باغ های ایرانی میراث جهانی

مقاله ” تزئین گرایی ، آفت باغ های ایرانی میراث جهانی “ نویسندگان سید... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعه شیخ احمد جام

مقاله ” بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعه شیخ احمد جام “ نویسندگان وحید... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

بررسی باغ دولت آباد یزد بر پایه پارامترهای پایداری محیطی در طراحی منظر در اقلیم گرم و خشک

مقاله ” بررسی باغ دولت آباد یزد بر پایه پارامترهای پایداری محیطی در... ادامه مطلب »