معرفی معماران منظر زن معاصر با شهرت جهانی (بخش دوم)

معرفی معماران منظر زن معاصر با شهرت جهانی (بخش دوم)

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : تسلط مردها بر تمام زمینه های حرفه... ادامه مطلب »
معرفی معماران منظر زن معاصر با شهرت جهانی (بخش اول)

معرفی معماران منظر زن معاصر با شهرت جهانی (بخش اول)

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : تسلط مردها بر تمام زمینه های حرفه... ادامه مطلب »
تاثیر باغ عمودی سبز در بهبود وضعیت سلامت و رفاه

تاثیر باغ عمودی سبز در بهبود وضعیت سلامت و رفاه

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : یک باغ عمودی سبز کمترین فضای کف... ادامه مطلب »
ایجاد شهر مردم محور با احیای فضاهای عمومی

ایجاد شهر مردم محور با احیای فضاهای عمومی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : در اواخر قرن نوزدهم ماشین به عنوان... ادامه مطلب »
تعریف طراح پارک های لاین نیویورک از معماری منظر

تعریف طراح پارک های لاین نیویورک از معماری منظر

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : جیمز کرنر بنیان گذار تشکیلات میدانی جیمز... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)

مقاله “اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)“ نویسندگان... ادامه مطلب »