مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه مدولار

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری طراحی خانه مدولار... ادامه مطلب »
طرح‌ های جدید مطالعاتی و پژوهشی موردنیاز سازمان زیباسازی شهر تهران

طرح‌ های جدید مطالعاتی و پژوهشی موردنیاز سازمان زیباسازی شهر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب مجریان... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای نابینایان

مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای نابینایان

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی معماری نقطه ها برای... ادامه مطلب »
مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای سفر به ماه

مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای سفر به ماه

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی مرکز فضایی برای... ادامه مطلب »

مسابقه بین المللی طراحی پیاده راه النتیجو پرتغال

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی پیاده راه النتیجو... ادامه مطلب »
مسابقه طراحی استادیوم هایی با زندگی فرا تر از رویداد های ورزشی

مسابقه طراحی استادیوم هایی با زندگی فرا تر از رویداد های ورزشی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه طراحی استادیوم هایی با زندگی فرا... ادامه مطلب »