طراحی ساختمان اصلی بانک مرکزی چین توسط نورمن فاستر

طراحی ساختمان اصلی بانک مرکزی چین توسط نورمن فاستر

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : ساختمان اصلی بانک مرکزی چین که در... ادامه مطلب »
بازگشت دیوارها به فضاهای اداری ؛ شکست مفهوم اداره باز

بازگشت دیوارها به فضاهای اداری ؛ شکست مفهوم اداره باز

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : طراحی فضاهای اداری و محل های کار... ادامه مطلب »
طراحی داخلی ساختمان اداری شرکت حمل و نقل ویتنام

طراحی داخلی ساختمان اداری شرکت حمل و نقل ویتنام

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : طراحی داخلی ساختمان اداری شرکت حمل و... ادامه مطلب »

طراحی دفتر کار در داخل باغ ؛ دفتر کار خانه دوم در هالیوود

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : طراحی دفتر کار خانه دوم در هالیوود... ادامه مطلب »

ویژگی های محل کار آینده ؛ حذف پلان باز و گسترش فضای سبز به داخل

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مجله متروپلیس یک رقابت با عنوان طراحی... ادامه مطلب »
طراحی دفتر مرکزی شرکت لگو در دانمارک با الهام از قطعات لگو

طراحی دفتر مرکزی شرکت لگو در دانمارک با الهام از قطعات لگو

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : در طراحی دفتر مرکزی شرکت لگو که... ادامه مطلب »