طراحی ساختمان اصلی بانک مرکزی چین توسط نورمن فاستر

طراحی ساختمان اصلی بانک مرکزی چین توسط نورمن فاستر

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : ساختمان اصلی بانک مرکزی چین که در... ادامه مطلب »
شروع ساخت و ساز بلندترین آسمان خراش آفریقا

شروع ساخت و ساز بلندترین آسمان خراش آفریقا

مراحل ساخت و ساز برج بانک مرکزی آفریقا به عنوان بلندترین آسمان خراش قاره‌ی آفریقا... ادامه مطلب »