طراحی ساختمان اداری شیان چین توسط مایکل سورکین

طراحی ساختمان اداری شیان چین توسط مایکل سورکین

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : شهر شیان مرکز استان شانسکی در کشور... ادامه مطلب »
بازگشت دیوارها به فضاهای اداری ؛ شکست مفهوم اداره باز

بازگشت دیوارها به فضاهای اداری ؛ شکست مفهوم اداره باز

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : طراحی فضاهای اداری و محل های کار... ادامه مطلب »
طراحی دفتر مرکزی زیمنس در خاورمیانه در شهر مصدر ابوظبی

طراحی دفتر مرکزی زیمنس در خاورمیانه در شهر مصدر ابوظبی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : دفتر مرکزی زیمنس در خاورمیانه که در... ادامه مطلب »
طراحی داخلی ساختمان اداری شرکت حمل و نقل ویتنام

طراحی داخلی ساختمان اداری شرکت حمل و نقل ویتنام

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : طراحی داخلی ساختمان اداری شرکت حمل و... ادامه مطلب »

طراحی دفتر کار در داخل باغ ؛ دفتر کار خانه دوم در هالیوود

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : طراحی دفتر کار خانه دوم در هالیوود... ادامه مطلب »

ویژگی های محل کار آینده ؛ حذف پلان باز و گسترش فضای سبز به داخل

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مجله متروپلیس یک رقابت با عنوان طراحی... ادامه مطلب »