طراحی مسجد نور دبی توسط گروه معماری NUDES

طراحی مسجد نور یکی از جدید ترین پروژه های گروه معماری NUDES در خلیج... ادامه مطلب »
تجلی نور در خانه خدا ؛ مسجد نصیرالملک شیراز

تجلی نور در خانه خدا ؛ مسجد نصیرالملک شیراز

مجموعه بناهای نصیرالملک شامل مسجد، منزل، حمام ، آب انبار و … در... ادامه مطلب »