بازسازی ساختمان مت برویر و تبدیل آن به موزه متروپولیتن نیویورک

بازسازی ساختمان مت برویر و تبدیل آن به موزه متروپولیتن نیویورک

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : ساختمان مت برویر که در خیابان مدیسون... ادامه مطلب »
طراحی مرکز ملی هنرهای کاوهسیونگ در تایوان

طراحی مرکز ملی هنرهای کاوهسیونگ در تایوان

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مرکز ملی هنرهای کاوهسیونگ توسط معماران هلندی... ادامه مطلب »
بازسازی فضاهای داخلی موزه سرامیک Princessehof توسط استودیو معماران داخلی i29

بازسازی فضاهای داخلی موزه سرامیک Princessehof توسط استودیو معماران داخلی i29

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : استودیو معماران داخلی i29 که در شهرک Duivendrecht در کشور هلند... ادامه مطلب »
ساخت موزه زندگی ژائو هو در اولین منطقه اقامتگاهی در کنار دیوار چین

ساخت موزه زندگی ژائو هو در اولین منطقه اقامتگاهی در کنار دیوار چین

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : منطقه جست و جوی خوشبختی مادر زمین... ادامه مطلب »
طراحی کتابخانه و مرکز فرهنگی Tingbjerg در کشور دانمارک

طراحی کتابخانه و مرکز فرهنگی Tingbjerg در کشور دانمارک

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : از جمله استودیوهای طراحی معماری خلاقِ بین المللی، می توان... ادامه مطلب »
طراحی کتابخانه آجری Maya Somaiya در هند

طراحی کتابخانه آجری Maya Somaiya در هند

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : هند کشوری است با تنوع بالای نژادی، فرهنگی، زبانی و... ادامه مطلب »