طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم

طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم

مقاله ” طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم “... ادامه مطلب »
طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم

تقابل والایی و زیبایی در فلسفه و ظهور آن در زیبایی شناسی معماری مساجد آزاد و الگومحور معاصر (نمونه موردی: مسجد ولی عصر ، مصلی امام خمینی تهران)

مقاله ” تقابل والایی و زیبایی در فلسفه و ظهور آن در زیبایی... ادامه مطلب »
طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم

تبیین پارامترهای کیفی و معیارهای ارزیابی تعامل میان فرم و سازه در معماری امروز ایران

مقاله ” تبیین پارامترهای کیفی و معیارهای ارزیابی تعامل میان فرم و سازه... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

بومی‌ سازی اصول معماری اکولوژیک و بیوفیلیک در طراحی مجتمع‌ های مسکونی ایران در راستای ارتقای کیفیت آن‌ ها

مقاله “بومی‌ سازی اصول معماری اکولوژیک و بیوفیلیک در طراحی مجتمع‌ های مسکونی... ادامه مطلب »
طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم

نگرش انتقادی اسلامی : رویکردی برای آموزش کاربردی تاریخ معماری اسلامی

مقاله “ نگرش انتقادی اسلامی : رویکردی برای آموزش کاربردی تاریخ معماری اسلامی “... ادامه مطلب »
بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

تحولات نورپردازی شهری؛ از تامین روشنایی تا خلق متن هنری

مقاله “تحولات نورپردازی شهری؛ از تامین روشنایی تا خلق متن هنری“ نویسندگان پدیده... ادامه مطلب »