شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

مقاله “بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی“... ادامه مطلب »
شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)

مقاله “اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)“ نویسندگان... ادامه مطلب »
شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

تاثیر نوع سیستم ساختمانی بر میزان آب مصرفی ساخت و ساز در مسکن عرفی معاصر یزد

مقاله “تاثیر نوع سیستم ساختمانی بر میزان آب مصرفی ساخت و ساز در... ادامه مطلب »
شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

برنامه فضایی خانه‌ های سنتی یزد در نسبت با سکونت امروزی

مقاله “برنامه فضایی خانه‌ های سنتی یزد در نسبت با سکونت امروزی“ نویسندگان... ادامه مطلب »
شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

مقاله “شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای... ادامه مطلب »
شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

کاربرد سقف های متحرک به منظور آماده سازی حیاط مرکزی مساجد جهت اسکان موقت در شرایط بحران

مقاله “کاربرد سقف های متحرک به منظور آماده سازی حیاط مرکزی مساجد جهت... ادامه مطلب »