بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

مقاله “بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی“... ادامه مطلب »
بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)

مقاله “اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)“ نویسندگان... ادامه مطلب »
بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

تاثیر نوع سیستم ساختمانی بر میزان آب مصرفی ساخت و ساز در مسکن عرفی معاصر یزد

مقاله “تاثیر نوع سیستم ساختمانی بر میزان آب مصرفی ساخت و ساز در... ادامه مطلب »
بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

برنامه فضایی خانه‌ های سنتی یزد در نسبت با سکونت امروزی

مقاله “برنامه فضایی خانه‌ های سنتی یزد در نسبت با سکونت امروزی“ نویسندگان... ادامه مطلب »
بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

مقاله “شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضای... ادامه مطلب »
بررسی مفهوم طبیعت در آرایه‌ های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی

کاربرد سقف های متحرک به منظور آماده سازی حیاط مرکزی مساجد جهت اسکان موقت در شرایط بحران

مقاله “کاربرد سقف های متحرک به منظور آماده سازی حیاط مرکزی مساجد جهت... ادامه مطلب »