استخر شفاف ؛ یک فضای شهری خلاقانه در شانگهای

استخر شفاف ؛ یک فضای شهری خلاقانه در شانگهای

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : استخر شفاف عنوان یک فضای شهری خلاقانه... ادامه مطلب »

طراحی دفتر کار در داخل باغ ؛ دفتر کار خانه دوم در هالیوود

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : طراحی دفتر کار خانه دوم در هالیوود... ادامه مطلب »
طرح توسعه گذرگاه حاشیه رودخانه شیکاگو با هدف دستیابی دوباره به رودخانه

طرح توسعه گذرگاه حاشیه رودخانه شیکاگو با هدف دستیابی دوباره به رودخانه

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : شیکاگو بزرگترین شهر ایالت ایلینوی آمریکا است... ادامه مطلب »
تجربه پیاده روی در اثر هنری راه سکوت نروژ

تجربه پیاده روی در اثر هنری راه سکوت نروژ

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : نروژ یک کشور پادشاهی در غرب شبه... ادامه مطلب »
طراحی پارک ویتانگی در نیوزیلند بر اساس الگوهای معماری منظر پایدار

طراحی پارک ویتانگی در نیوزیلند بر اساس الگوهای معماری منظر پایدار

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : معماری منظر نوآورانه پارک ویتانگی که در... ادامه مطلب »
طراحی تراس باغ و پارک آسمانی عمومی در آپارتمان مسکونی skyville

طراحی تراس باغ و پارک آسمانی عمومی در آپارتمان مسکونی skyville

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : آپارتمان مسکونی skyville در یک منطقه متراکم... ادامه مطلب »