خانه هاشمی | معمار: احمد صفار

خانه هاشمی موقعیت: البرز، کرج معمار/معماران: احمد صفار (صفاراستودیو) همکاران طراحی پروژه: مرضیه استعدادی، امین رضایی، بهار مصباح، پرستو اسکندری كارفرما: آقای هاشمی تاریخ پروژه: ۲۰۱۶ میلادی خانه ای برای یک خانواده... ادامه مطلب »