خانه هاشمی | معمار: احمد صفار

خانه هاشمی

موقعیت: البرز، کرج

معمار/معماران: احمد صفار (صفاراستودیو)

همکاران طراحی پروژه: مرضیه استعدادی، امین رضایی، بهار مصباح، پرستو اسکندری

كارفرما: آقای هاشمی

تاریخ پروژه: ۲۰۱۶ میلادی

خانه هاشمی | Hashemi House

خانه ای برای یک خانواده با دو دیدگاه که هرکدام نماینده ی دو نسل با نگاه و رویکرد خود هستند.

  • طراحی فضایی برای نسل امروز (فرزندان) با توجه به در نظر گرفتن شفافیت و استفاده از مصالح مدرن و خالص در تقابل با درون گرایی نسبی معرف نسل دیروز (پدر و مادربزرگ).
  • حفظ استقلال در طراحی و جایگزینی دپارتمان فضاها در چارچوب مشخص و در عین حال طراحی فضایی آزاد جهت تعاملات اجتماعی گروهی و آزادی حرکت بدون تعریف فضا و مبلمان.
  • دعوت کنندگی با ایجاد رواق برای تعریف بهتر در خوانش با محیط.
  • حفظ مرز مشترک و نمود تفاوت با رعایت هم نشینی و درک تضاد در فرم، بافت و مصالح.

خانه هاشمی فرصتی است برای همزیستی و هم نشیینی پاسخگو به نیاز دو نسل که متحد به امروز و وام دار گذشته خود هستند…

دیاگرام
پلان طبقه زیرزمین و پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول و پلان طبقه دوم
پلان طبقه سوم و پلان بام
مقطع A-A و مقطع D-D
مقطع B-B و مقطع C-C
نمای جنوبی و نمای شمالی
نمای شرقی
نمای غربی
مقطع ایزومتریک A-A و مقطع ایزومتریک B-B
مقطع ایزومتریک C-C و مقطع ایزومتریک D-D

 

Hashemi House

Karaj, Alborz, Iran

Architect: Ahmad Saffar (Saffar Studio)

Design Team: Marzieh Estedadi|Amin Rezaee|Bahar mesbah|parastoo Eskandari

Scale: Medium

Year: 2016

Status: Idea

Software: Revit, 3dsmax, Vray, Photoshop

A house for a family with two different viewpoints that each of them is a sign of two generations with their own views and approaches. Designing a specific space for today’s generation, we have considered the transparency and utilized the modern and pure materials which are in contrast with introspection that is representing the attitudes of the last generations. Considering the freedom and placement of varied spaces according to their functions, And designing free spaces where the inhabitants can move freely, where there are no boundaries and furniture. This project can invite from the outside, for there are some porches integrated with the environment,  preserving the common border and demonstrate the differences with the companion of the elements and realization of the conflict in the form, texture, and material.  Hashemi house is a project that made an opportunity providing two generations consistency and companionship that are responding to their needs which are allied to today and debtor to it’s past.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *